Documentació pràctica

d’interès per a comerços, serveis o restauració.

Cartells de mesures d’higiene i prevenció per a comerços i establiments

En aquest apartat us podeu descarregar els cartells de mesures, d’higiene i prevenció durant el desconfinament,  per a comerços i establiments.

Recull cartells:

Mantingueu la distància de seguretat

Ús de mascaretes

Demana cita prèvia

Fes la teva comanda

coronavirus-desconfinament-petit-comerc-serveis

Guies de bones pràctiques i protocols dirigits a l’activitat comercial en establiments físics

 La Generalitat presenta, amb l’objectiu de facilitar la reobertura comercial,  uns protocols amb recomanacions i bones pràctiques higiènic-sanitàries en els diferents àmbits de l’activitat comercial.

A l’enllaç podeu consultar les guies especifiques de perruqueries, moda, activitat comercial a distància, restauració, hoteleria i preguntes freqüents respecte l’obertura de comerços i restauració

Guia de desconfinament especifiques  al comerç

Cartell disposició full de reclamació

No sols és obligatori disposar de fulls de reclamació, sinó que a més, s’ha de comunicar la seva existència mitjançant cartells que siguin perfectament clars i visibles per la clientela.

Aquest cartell ha d’incloure un número de telèfon d’atenció ciutadana per realitzar possibles consultes de consum.

Normativa d’horari comercial

D’acord a la normativa d’horari comercial, els establiments poden obrir un màxim de 75 hores setmanals com a màxim.

 • Entre els 6 i les 21 h, d’octubre a maig (ambdós inclosos)
 • Entre les 7 i les 21 h, de juny a setembre ambdós inclosos:

Amb l’obligació de:

 • Tancar diumenges i festius
 • Els dies 24 i 31 de desembre, l’hora màxima de tancament seran les 20 h.

Respectant aquesta franja horària, els comerciants poden fixar lliurament la distribució del seu horari d’obertura. Consulteu quadre resum d’horaris segons tipologia de comerç.

Festius d’obertura comercial permesa per l’any 2021

A Catalunya, el comerç en general, pot obrir un màxim de 8 diumenges o festius a l’any d’acord al calendari que fixa la Generalitat. A més, cada ajuntament fixa dos festius d’obertura comercial autoritzada addicionals. Consulteu el calendari de festius d’obertura comercial autoritzada segons municipi.

Festius d’obertura comercial autoritzada a Rubí

 • 3 i 10 de gener
 • 4 de juliol
 • 12 d’octubre *
 • 1 i 28 de novembre
 • 6, 8, 12* i 19 de desembre
  * festius d’obertura permesa adicionals aprovats per l’Ajuntament de Rubí

Retolació comercial

Tots els Establiments comercials han de complir la normativa que estableix l’administració autonòmica i local. Segons la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, tots els rètols de caràcter fix de l’establiment, tant interiors com exteriors, han d’estar redactats, com a mínim, en català. Aquesta normativa no s’aplica a les marques, noms comercials ni als rètols emparats per la legislació de la propietat industrial. Normalment, és la normativa municipal, la que regula les característiques i la disposició de la retolació exterior de l’establiment, dels tendals i de les marquesines. Consulta l’ordenança de Rubí.

Instància Ajuntament de Rubí

Si voleu presentar una sol·licitud, queixa, reclamació o denúncia a l’ajuntament de Rubí ho podeu fer a través d’aquesta instància sempre i quan no hagi una via especifica del tràmit en concret.

Estudi d’impacte de les campanyes de Nadal al comerç de Rubí 2018-2019

Estudi presentat per l’Ajuntament de Rubí, amb l’objectiu de conèixer quin impacte comercial suposa les activitats de dinamització comercial de la campanya de Nadal al comerç local.

Enquesta clima comercial local 2018

L’enquesta de clima comercial local 2018, presentat per l’Ajuntament de Rubí, recull la satisfacció general del nostre comerç en vers els consumidors, l’Ajuntament i les associacions. Així com la salut del nostre teixit comercial en tema de marges, vendes i ocupació.

Anàlisi d’hàbits de consum i compra de la província de Barcelona 2019

Anàlisi dels hàbits de consum i compra a la província de Barcelona tant en relació  al lloc i tipologia d’establiment on es realitza la compra com la freqüència, en funció de les diferents categories de compra i consum.

Manual de Bones pràctiques

Aquest manual, del Servei de Comerç Urbà de la Diputació de Barcelona, contempla una sèrie de casos reals que poden constituir un bon exemple per al personal tècnic municipal i per al personal responsable dels establiments comercials, per tal de trobar estratègies que permetin l’adequació, la millora i el creixement del sector comercial.