Blog

CERTIFICAT AUTORESPONSABLE DE DESPLAÇAMENT EN L’ESTAT D’ALARMA

En el marc d’estat d’alarma causat per la crisi sanitària per la COVID-19, es limita la circulació de les persones i es determina per quines activitats està permès circular a la via pública.

Per tal de gestionar aquesta restricció s’ha elaborat un model de declaració responsable per facilitar,,  tant a la policia com a la ciutadania, quin desplaçament entra dintre dels autoritzats dintre de l’estat d’alarma.

Certificat autoresponsable de desplaçament